Ord der tager dativ

Ord og vendinger der tager dativ er truede:


Man kan ikke fratage nogen fra deres rettigheder. Det hedder: Fratage nogen deres rettigheder. Skrækeksempel (Information 28/7/2021) Biden vil fratage bevillinger til Politiet (rent sludder)


Værket er tilegnet til NN. Forkert! Værket er tilegnet NN.


Det matcher med din trøje. Forkert! Det matcher din trøje.


Det ligger mig fjernt - er bedst, men dette kan dog måske bruges: Det ligger fjernt fra mig