Orddelinger

Forundringsbænken

- pudsige fotos, skæve vinkler og meget mere.

Ord-delinger


De klassiske:


Sko-vrider
Tage-tage
Træ-kvinden
Læ-kage
Søm-and


Og de andre:
Kurs-tien (noget med insider trading; Kurstien er en gangpassage i Bagsværd)
Krop-latte (en specialitet på Nybro Kro, øjensynligt en videreudvikling af Body-tequilaen)
Forst-år (en særlig kalender for skovfogeder)
Snob-rød (Ferrarifarve)
Øl-and
Form-and
Urin-sekt
Ford-ring (amerikansk bildæk)
Kun-debil
Stork-under (jvf. f.eks. Jomfru Maria)
Stor-khan
Mose-skurv (kan bl.a. observeres i Kartoffelmosen)
Træl-Åge
Hylde-Sten
Tør-Sten
Drømme-Ren
Sne-digt
Bjerge-tape
Rust-ur
Is-olde
Bus-krydder (rejsekost)
Kort-ege (lavstammede træer)
Gro-væde (regn på marken)
Bal-lade
Kult-ur (eftertragtet kronometer)
Projekt-ører (censorat af opgave // en meget lille fondsstøtte til et projekt)
Eks-terne (tidligere tjenestepige)
Hesse-lager (depot for trykte bøger af HH)
Bil-lede

Semi-nar (halvtosse)
Lava-del
Sprælle-vende