Barok forsiringer

Barokkens forsiringer

er et omfattende og spændende emne, og jeg vil ikke på nogen måde foregive at være ekspert. Derfor skal indholdet på denne side heller ikke ses som videnskabeligt.

Imidlertid har emnet optaget mig med jævne mellemrum. Ikke mindst da jeg fandt varianterne af Sarabanderne i Bachs engelske suiter. Hvad der står - og hvordan man spiller det. Nogle mener at Papa Bach selv har været inde over. Jeg har skrevet de to versioner sammen for at danne mig et overblik over hvor vidt det egentlig går.

Sarabande fra Engelsk Suite II - sammenstillet

Sarabande fra Engelsk Suite III - sammenstillet

- og jeg synes at man her får en forståelse af at rammerne kunne være meget vide.


Bachs udgave af Marcellos obokoncert er en klassiker indenfor ornamenterede variationer:

Marcellos original

Bachs version


Også Böhms Vater unser er interessant under den vinkel, at udgiveren Klaus Beckmann har sammenskrevet alle de tilgængelige forsiringer fra de forskellige kilder, og gengivet dem bagest i sin udgave af Böhms værker. Jeg har klippe-klistret dem ind over den trykte udgave. Mildt sagt en åbning til selv at gå hen og gøre ligeså i andre sammenhænge.

Böhm Vater unser med alle forsiringer


Summa: Brug din fantasi og flyd med. Tone- og akkordindsatser kan "opblødes" med et coulé eller arpeggio eller et forslag. Hovedsagen er (åbenbart) at undgå musikalsk stivhed og kedsommelighed. Fyld ud!


I Bachs orgelkoraler kan man også finde en del inspiration. Jeg har i eksemplerne herunder noteret koralens hovedtone med et kryds - og uden om den improviseres der så.

Fællestræk er bl.a. at den egentlige meloditone ofte udskydes så længe som muligt. Dobbeltslag, triller m.m. forekommer at være skrevet mere eller mindre ud. Og så er der selvfølgelig store udskejelser ind i mellem. Ikke mindst betones - eller "blødgøres" visse (melodi)toner med forslag.


Her et par Bachkoraler, i nogenlunde sortering fra de enklere til de mere og mere krøllede udgaver:

Herzlich thut mich verlangen

Wer nur den lieben Gott lässt walten

Liebster Jesu, wir sind hier

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'!

Das alte Jahr

O Mensch, bewein

... gå selv videre på opdagelse :-)


Her et eksempel på udskreven notation af forskellige Händelsatser som er overleveret på ruller til diverse spilleure. (Se også notationen af de klingende satser af Haydns musik for spilleure, som har vidt forskellige versioner af samme stykker mht forslagsnoder, triller, dobbeltslag m.v.) 


Jeg anbefaler også varmt at læse Ulrik Spang-Hanssens bog:

Musikken imellem noderne: Swing i klassisk musik.


Læs også Ulrik Spang-Hanssens glimrende artikel om forsiring her