Utzons svanesang

Utzons svanesang


Jørn Utzon er berømt for sin arkitektur. At han også beskæftigede sig med design af møbler og lamper er nok mindre kendt. Hans sidste værk blev et koncertflygel til Bagsværd Kirke.


Efter at være kommet hjem fra Sydney i 1966 glædede det Jørn Utzon at få en opgave i Danmark, hvor bygherren og arkitekten var lydhøre overfor hinanden, og hvor han fik frie hænder til at formgive hver eneste detalje, ikke blot i selve arkitekturen, men også bænke, skabe og øvrigt inventar i den nye kirke i Bagsværd. Med tekstiler af datteren Lin Utzon er der tale om et usædvanligt helstøbt bygningsværk.


For nogle år siden bad kirken så Jørn Utzon om at tegne et flygel specielt til kirkerummet. Den aldrende Jørn Utzon kastede sig med iver over opgaven, med sin søn Jan som modelmager og pennefører. De gennemgik de mange ideer nøje, indtil der kun lå én løsning tilbage, som kirken modtog en model af i efteråret 2007. Det viste sig hurtigt at navnet Utzon åbnede for generøs fondsstøtte – i første række AP Møller. Valget af klaverbygger faldt på det højt ansete tyske Steingraeber und Söhne fra Bayreuth. Dette firmas lidt gammeldags mesterarbejde viste sig at være ideelt til de mange ændringer og detaljer, der skulle foretages og afklares. Jan Utzon varetog på sin fars vegne samarbejdet med Steingraeber, med møder og rejser. Desværre nåede Jørn Utzon ikke at se sit flygel færdigt. Han døde i november 2008, godt et halvt før flyglet blev leveret.


Utzonflyglet er i ordets egentlige forstand unikt. Pianofirmaer fremstiller af og til særligt udformede instrumenter, oftest med masseproduktion for øje: Karl Lagerfeld for Steinway, og Porsche for Bösendorfer. Herhjemme kender vi PH-flyglet, som for nyligt blev sat i produktion igen. Enkelte flygler er blevet fremstillet som stilkopi til et bestemt interiør, f.eks. et barokpalæ eller Det Hvide Hus i Washington. Også Bauhaus’ arkitekter beskæftigede sig med flygler. Men det er så vidt vides første gang i historien, at en arkitekt har tegnet et flygel som en integreret del i hans egen arkitektur.


Utzon har valgt nogle højst utraditionelle løsninger, som naturligt nok tager udgangspunkt i kirkens formsprog. De meget specielt udformede flygelben genspejler lofthvælvingens bueslag, og hele måden, hvorpå låget og nodepulten er konstrueret, er ikke set før. Det viste sig i øvrigt at være særdeles gavnligt for klangen! Og så er det sandsynligvis første gang at et flygel er blevet iklædt noget så ydmygt som hvidpigmenteret fyrretræ.


Flyglet i Bagsværd Kirke blev Jørn Utzons svanesang. Den klinger fortsat for både øjne og ører. Tak for sangen, Jørn!