Kontakt

Privatadresse:

Bindeledet 9 A, 2.tv.

DK-2880 Bagsværd

Danmark

Telefon 28 51 60 23

Mail: organistjef@gmail.com

Arbejdsadresse:

Bagsværd Kirke

Taxvej 14-16

DK-2880 Bagsværd

Danmark

http://www.bagsvaerdkirke.dk