Arkiverne

Erik Ellegaard Frederiksen

Designer og typografisk tilrettelægger

1924-1997

Far havde ønsket at hans arkiver blev overgivet samlet til Kunstindustrimuseet. Desværre lod det sig ikke gøre in extenso, idet KIM ikke havde plads til de fysiske bøger, men kun til selve arkivmaterialet.


Arkiverne er derfor delt:


Designmuseum Danmark (tidligere: Kunstindustrimuseet) har hovedsamlingen som indeholder   arkivmapper med hvert års produktion fra ca. 1950 til 1997:

Bomærker, brevpapirer, forsider til bøger

Plakater

Emballager

Frimærker

Ringbind med Corporate Identity for Icopal, PRIVATbanken, Københavns Kommune m. fl.

esuden råder museet over en omfattende samling af EEFs dias - om design, foredrag og rejser.


 Mediemuseet i Odense står ca. 12 hyldemeter af de hele bøger, som far bevarede i sit arkiv - hvilket svarer til ca. 10% af den samlede produktion! Her er tale om bøger, der helt igennem er tilrettelagt af EEF, og som står i deres oprindelige skikkelse og indbinding, bl.a. med evt. kasetter og smudsomslag. Samlingen stod i de første år på Biblioteksskolen - foto til højre herfra.


Desuden råder Selskabet for kirkelig kunst over en omfattende samling skitser og fotos af EEFs arbejder for Selskabet.


Nedenfor lægges gallerier med udvalgte værker fra samlingerne. Fotos er optaget i efteråret 2006 af Jacek Fraczak og mig, i forbindelse med en planlagt udstilling.

Vi tog et udvalg af værker i arkivmapperne, ca. hvert 3. år, for at få en tidsmæssig spredning. Af bogsamlingen er et bredt udvalg af bøger blevet fotograferet.

Der er altså ikke tale om en samlet dokumentation, og den fotografiske kvalitet er også vekslende, idet det er "notes"optegnelser til brug for os selv. Alligevel giver gallerierne et bredt indblik i EEFs produktion.


Nærmere udforskning af samlingerne kan ske ved henvendelse til institutionerne.

Designmuseum DK
Biblioteksskolen